Naudojimo sąlygos

Naudodamiesi mūsų svetaine arba lankydamiesi mūsų svetainėje, jūs sutinkate su čia pateiktomis taisyklėmis ir nuostatomis bei visais būsimais pakeitimais ir pakeitimais.

Šios sąlygos ir sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo metu ir jūs sutinkate būti saistomi visų pakeitimų, pakeitimų ir pataisymų. Jei nesutinkate, nesinaudokite mūsų svetaine.

Mūsų svetainė leidžia įkelti, dalytis ir bendrai peržiūrėti įvairaus tipo turinį, leidžiantį registruotiems ir neregistruotiems vartotojams dalytis turiniu suaugusiesiems, įskaitant seksualinio pobūdžio vaizdus ir vaizdo įrašus.

Svetainėje taip pat gali būti tam tikrų nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios jokiu būdu nėra mūsų nuosavybės teise ar kontroliuojamos. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį, privatumo politiką, praktiką. Mes negalime cenzūruoti ar redaguoti trečiųjų šalių svetainių turinio. Jūs pripažįstate, kad mes neatsakome už jokią atsakomybę, atsirandančią dėl jūsų naudojimosi trečiosios šalies svetaine.

Jūs patvirtinate, kad esate ne mažiau kaip aštuoniolikos (18) metų ir (arba) daugiau nei pilnametis toje jurisdikcijoje, kurioje gyvenate, ir iš kurios jūs lankotės svetainėje, jei pilnametis yra didesnis nei aštuoniolika (18) metų. Jei esate jaunesni nei 18 metų ir (arba) nesulaukę pilnametystės toje jurisdikcijoje, kurioje gyvenate ir iš kurios prisijungiate prie svetainės, jums neleidžiama naudotis svetaine.

Jūs sutinkate, kad nepaskelbsite jokio neteisėto, neteisėto, priekabiavimo, žalingo, grėsmingo, įžeidžiančio, šmeižikiško, nešvankaus, šmeižikiško, neapykantos keliančio ar rasinio turinio.

Jūs taip pat sutinkate neskelbti, įkelti ir nepublikuoti jokios medžiagos, kurioje yra virusų ar bet kurio kodo, skirto sunaikinti, pertraukti, apriboti bet kurio kompiuterio funkciją ar stebėti.

Jūs sutinkate neskelbti, įkelti ir nepublikuoti turinio, kuris tyčia ar netyčia pažeidžia bet kurį galiojančius vietos, valstijos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus.

Jūs sutinkate, kad neskelbsite, neįkelsite ir nepublikuosite turinio, kuriame vaizduojama neteisėta veikla, ir nepateiksite žiauraus elgesio su gyvūnais; Jūs sutinkate nenaudoti mūsų svetainės jokiu būdu, dėl kurio mums gali kilti baudžiamoji ar civilinė atsakomybė.

Mūsų svetainės turinys negali būti naudojamas, kopijuojamas, dauginamas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas ar kitaip naudojamas bet kokiems kitiems tikslams be išankstinio rašytinio sutikimo.

Pateikdami vaizdo įrašą į mūsų svetainę sutinkate, kad nepateiksite autorių teisių saugomos ar trečiųjų šalių nuosavybės teisių turinčios medžiagos, nepateiksite nepadorių, neteisėtų, neteisėtų, šmeižikiškų, šmeižikiškų, priekabių, neapykantą skatinančių ar skatinančių elgtis būtų laikoma nusikalstama veika.